כותרת
> C;
1/1
נדל"ן וכלכלה

חיים גרין על הורדת המע"מ

כרמיאלי נדל"ן וכלכלהפורסם: 12.10.15 , 08:00ע"י
רשת לינק
שם הכותב/ת:
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 הרינו להביא לתשומת לבכם כי החל מיום 1.10.2015 שיעור המע"מ ירד משיעור של 18% לשיעור של 17%.
 
להלן מספר הבהרות בנוגע לשינוי:
 
לקוחות אשר מדווחים על בסיס מזומן, כלומר מוציאים חשבונית מס רק כאשר מתקבל התשלום בעבור השרות שנתנו – שיעור המע"מ על פי יום קבלת התשלום.
 
לקוחות שמוכרים סחורות:
 
סחורות שנמסרו לקונה לפני יום 1.10.2015 - העסקה תחויב במע"מ בשיעור של 18%.
 
סחורות שנמסרו ביום 1.10.2015 ואילך - העסקה תחויב במע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני מועד זה. 
 
מכירת ציוד:
 
כגון: רכב, ריהוט, מכשירי חשמל וכדומה, שיעור המע"מ על פי מועד המסירה של הציוד ללקוח.
 
הזמנת מוצרים:
 
כאשר לקוח הזמין מוצר/סחורה ושילם את מלוא התמורה או את חלקה לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לאחר יום 1.10.2015, יחול מע"מ על מלוא מחיר העסקה בשיעור של 17%, זאת גם אם העוסק הנפיק חשבונית ושולם המע"מ לפני מועד השינוי. במקרה כזה, על העוסק להנפיק חשבונית זיכוי.
 
בעסקאות מקרקעין (מקבלן)
 
המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין (טאבו) על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם.
 
מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד יום 1.10.2015 יחויב במס בשיעור של 18%.
 
כל תשלום שיבוצע החל מיום 1.10.2015 ואילך יחויב במס בשיעור של 17%.
 
מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני יום 1.10.2015 יחויב במס בשיעור של 18% על מלוא מחיר העסקה, גם אם טרם שולמה מלוא התמורה בעבור העסקה.
 
השכרת נכסים
 
מועד החיוב במס על השכרת נכסים הוא על בסיס מזומן. כלומר, מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל.
 
  שרות על בסיס התחשבנות חודשית
 
שרותים על בסיס התחשבנות חודשית, שלא על בסיס מזומן, יחויבו בהתאם לשיעור המס החל בתקופה הרלוונטית לחודש שבו ניתן השרות.
 
דוגמא - שרותים שניתנו בחודש ספטמבר, אשר העוסק יוציא חשבונית בעבורם, במהלך חודש אוקטובר, יחויבו במע"מ בשיעור של 18%.
 
 
דמי מנוי
 
עסקאות של דמי מנוי מחויבות במע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום בפועל.
 
אם דמי המנוי משולמים בתשלומים, על כל סכום שישולם לאחר יום 1.10.2015 יחול מס בשיעור של 17%.
 
יבוא
 
ביבוא מועד החיוב במס יהיה ביום השחרור מהמכס. סחורות אשר ישוחררו מהמכס החל מיום 1.10.2015 יחול בגינם מס בשיעור של 17%.
 
 
 
זיכויים
 זיכוי נועד לתקן או לבטל חשבונית שהוצאה בעבר, לכן זיכוי שמתקן חשבונית שבא המע"מ היה 18% יהיה על 18%, גם אם הזיכוי יוצא אחרי 1.10.2015.
 
 
צוות המשרד עומד לרשותכם בתשובה לכל שאלה.

לאתר של גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים>>

אולי יעניין אותך גם
למה תמיד כדאי לקבל ייעוץ משכנתאות?
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
בדק בית מחיר טוב!
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
התנהלות בעת רכישה של דירה
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
המירוץ לדירה ב180 יום בשיטת אלון גל
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
מחירי הדירות בכרמיאל כמה עולה דירה בכרמיאל בשנת 2021?
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
מדריך מסחר עצמאי במניות
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
החזר מס קורונה
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
רונן מרדכי גרין - האם נדל"ן זו השקעה בטוחה?
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ:
 
חושבים לעבור לרעננה? עצרו לבחון 3 נתונים חשובים!
חיים גרין מ"גרין משרד עורכי דין לשרותים כלכליים" במספר הבהרות על הורדת המע"מ: